*KOMUNIKAT Zarządu Oddziału*

Dnia 14 lutego 2014 roku Delegaci na walnym zebraniu wyborczym dokonali zmiany nazwy oddziału na: PZHGP Oddział Góra-Wschowa z siedzibą w Lesznie przy ulicy Sienkiewicza 10. Dokonano również wyboru nowych władz Oddziału Góra-Wschowa (do wglądu w zakładce Zarząd). 

Prezes Tadeusz Masłowski

*KOMUNIKAT Zarządu Głównego PZHGP Nr 1/2015*

1. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2015 i w latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy, umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.

2. Dopuszcza się stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 wszystkie wersje programowe, które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.  

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf