*KOMUNIKAT Zarządu (09.03.2015)*

Wszystkie listy gołębi dorosłych na sezon lotowy 2015 roku, zebrane w poszczególnych sekcjach, należy przekazać w terminie do 30 marca 2015 roku do V-ce Prezesa ds. Lotowych Adama Bartkowiaka. 

Prezes Tadeusz Masłowski

*KOMUNIKAT Rachmistrza (09.03.2015)*

1. Proszę pamiętać, że w listach z całości hodowli należy w pierwszej kolejności wpisywać 50 gołębi do MP. Wyjątek stanowi system Unicon, tu hodowca na całym wydruku zaznacza gołębi z 50 jako G (najlepiej przekazać już listę z Unicona). 

2. Zwracam uwagę, że otrzymana lista startowo - zegarowa po wprowadzeniu przez rachmistrza jest ostateczna. Nie można w trakcie lotów treningowych czy podczas sezonu lotowego usuwać gołębi, czy przekładać ich pozycję w zegarach. Rachmistrzowie przy tworzeniu list i wyników do Mistrzostw Polski bazują na numerze komputerowym gołębia, a nie na jego obrączce. 

3. Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego ujednolicono barwy gołębi. Proszę pamiętać, że nie ma takich kolorów jak mazana, karpiata, szek... Nakrapiana czy pstra to też nie barwa, tylko rodzaj umaszczenia, dlatego należy np. napisać niebieska nakrapiana, ciemna nakrapiania, a nie samo nakrapiana. Poniżej lista 22 wyznaczonych barw gołębi. Proszę na listach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

     1 - niebieska

     2 - niebieska narkapiana

     3 - ciemna nakrapiana

     4 - ciemna

     5 - czarna 

     6 - czerwona nakrapiana

     7 - czerwona

     8 - płowa

     9 - biała

   10 - szpakowata

   11 - niebieska pstra

   12 - niebieska nakrapiana pstra 

   13 - ciemna nakrapiana pstra

   14 - ciemna pstra

   15 - czarna pstra

   16 - czerwona nakrapiana pstra

   17 - czerwona pstra

   18 - płowa pstra

   19 - szpakowata pstra

   20 - czerwona szpakowata

   21 - czerwona szpakowata pstra

   22 - płowa szpakowata

Rachmistrz Marcin Gidaszewski

*KOMUNIKAT Zarządu*

Dnia 14 lutego 2014 roku Delegaci na walnym zebraniu wyborczym dokonali zmiany nazwy oddziału na: PZHGP Oddział Góra-Wschowa z siedzibą w Lesznie przy ulicy Sienkiewicza 10. Dokonano również wyboru nowych władz Oddziału Góra-Wschowa (do wglądu w zakładce Zarząd). 

Prezes Tadeusz Masłowski

*KOMUNIKAT Zarządu Głównego PZHGP Nr 1/2015*

1. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2015 i w latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy, umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.

2. Dopuszcza się stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 wszystkie wersje programowe, które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku. 

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf